Kontakt

BANKOVÉ SPOJENIE:

IBAN: SK36 7500 0000 0040 3220 5105
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
Číslo účtu: 4032205105

Kontakt na zodpovednú osobu nájdete v spodnej časti stránky (Všeobecné obchodné podmienky).

Skooyko
Návrat hore