Skooys pre najmenších

VIDEá pre

deti

Videá pre deti

Nová slovná
zásoba

videá pre deti

Slovenský
jazyk

videá pre deti

Rýchle
vedomosti

videa pre deti

Bezpečné
a náučné

Sledujte nás a súťažte

Pozrite si nové videá pre deti

Tvoríme pre Vaše deti

SKOOYS pripravil pre Vaše deti, nový svet videií- SKOOYS PRE NAJMENŠÍCH. Chcete, aby sa Vaše deti vzdelávali už od malička? Naše videá sú určené pre deti od 1 + roka. Videá sú bezpečné na pozeranie, náučné a hlavne v slovenskom jazyku. Videá sú zhotovené tak, aby si deti vytvorili novú slovnú zásobu, naučili sa počítať, čítať a rýchlejšie si objasnili všetky základné veci, ktoré sa potrebujú naučiť. Pozeraním videií sa pripravia hravým spôsobom do školy. Všetci rodičia si želajú, aby ich dieťa išlo do prvej triedy bez stresu. Nebudu sa musieť  trápiť základmi písania, čítania či počítania. Dovoľte Vašim deťom upokojiť ich zvedovosť a vynikať v prvom ročníku.